Iniciace k „Létání"
Na obálce proti titulu reprodukce medaile
ak. sochaře a medaileristy Milana Knoblocha
iniciace-letani.jpg


Chceš-li vzlétnout neváhej a leť...
Zapomeň že svraštělou máš pleť
a že tvé svaly podobné jsou uschlým fíkům...
CHTĚJ a pomysli pak slova díků...     Možná, kdyby na nás shlédla nějaká božská bytost svým kyklopským okem odkudsi shůry, připomínali bychom jí, my lidé, takový droboulinký bezkřídlý hmyz, trapně se plahočící po strboulovaté pokožce planety Země. A přesto… skoro každý z nás předobře zná ten oblažující a důvěrně známý „Stav Létání" ze svých snů.Tam stačí jen pomyslet… přát si. Stačí jen zdvihnout paže a mávnout s nimi v rychlém připažení a nastane snadný, a tak samozřejmý pohyb… vzhůru po vertikále.
    A potom, i my s rukama pevně rozpaženýma, stejně tak jako ptáci s křídly, smíme v plavném klouzání plachtit nad rozkvetlými červnovými loukami, nad říčními koryty i nad čirou nádherou rozvlněného tyrkysového moře. Smíme vnímat rychlost, s jakou krajina ubíhá nazad pod naším lehkým tělem, vnímat vítr, pročesávající naše vlasy, i své paže, jejichž kosti jsou možná kostmi zakrnělých dávných perutí. Výztuží nosných křídel, z nichž nám v hmotném Bytí snad jen hebké opeření opadalo. V našich snech si ta křídla smíme znovu navléci… jako velké perutnaté rukavice.
    Snad až odložíme tíživý batoh těla, který vlečeme sebou jako dům plný vína a masitých pokrmů, budeme znovu schopni vychutnat ten samozřejmý dar „Letu".  Znovu procítíme nádheru známého a nezapomenutelného plutí v nosném prostoru bez hranic a budeme smět směle závodit s ptáky a Anděly…Ukázky z básní :

Ochranné Sítě…

Kdo jen mi to uvěří
že jde skvěle nad oblaky létat
bez křídel a bez peří

Kdo jen mi to uvěří
že jde měkce padat
do hebkého klína jako do peřin

Že jde padat jako žití lačné dítě
a vzlétat jako okouzlená stařena
co pod sebou má rozprostřené Sítě…Dýchám Modré Světlo... Naslouchám…

Rozeznávám hluboký a k radostnému pláči známý Hlas
Modlitba  je  náhle Mořem... Láskou napěněným Prostorem
život zachovávajícím médiem svobodného Plynutí
AUM...MMMM... AUM...MMMM…
Poklekám kdesi převysoko
a všude kolem je Volnost Čistota a Krása
Vidím majestátní čela zasněžených Velehor
růžově planoucí v ranním svítání
Je mi teplo a cítím všeobjímající Lásku
Jsem Láska… Soucit… Porozumění
Kdosi klade paži kolem mých ramen
a já spolu s ním zpívám…
AOUM...MMMM
Traumakamje džamahé
su gandim pusti vartanám...
uúúú... ruvaru kamiva vankanám…
ritjorm… mukšiamá rité...
Vnímám známý a hluboce milovaný Hlas...
vnímám sebe... dávnou i dnešní...
naplněnou Blahem a Bezpečím po okraj
Nic už mne netíží a tak rozpínám svá nosná křídla
a letím...Poplatnost Tíze...

Složité… složité
Je básnivé Bytí do těl nalité
Složité… složité
je Bytí masitými kostmi movité
Úlevou je jídla…vzduchu abstinence
i povel její Eminence: "Pluj si…lehounce a tence
a konečně už bez touhy a bez přání
Duší vnímej Pegasovo vábné zaržání…"Doslov.

          Je skvělé moci s paní BO. uskutečňovat i vlastní „Vzlety". Ano, ona píše na pokraji svého snění tak, jako když pták zpívá! Snad právě proto s virtuositou dokáže, za pomoci své podivuhodné uzpůsobenosti Básníka, svého jemného „vyladění k slyšení", rozlomit v nitrech lidských bytostí mříže pochybností a nevíry ve vyšší realitu. Pak ti, kteří se dokáží naladit na tonalitu jejího sdělení, smí procítit svou vlastní Okřídlenost a uskutečnitVzlétání do prostorů, kde vládne bezpodmínečná ochrana, neotřesitelná důvěra v Princip Nejvyšší a samozřejmě i krystalicky čirá a radostná láska.

Trevor Law…Austrálie ( volný překlad z angličtiny)
© 2009-2019   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one