Při studiu tohoto časopisu v celém jeho kulturním rozsahu, je možné si uvědomit, že splňuje i znaky odborných didaktických textů. Stává se v mnoha částech jakousi zajímavou učebnici, připravenou profesionálně pomoci začínajícím, ale i již pokročile tvořícím autorům a umožnit-usnadnit jim pokus o zdárnou realizaci vlastní tvorby. Je v něm též využito dlouholetých tvůrčích zkušeností šéfredaktora Oldřicha Páleníčka z vlastní tvorby, ale i z odborné, populárně-naučné literatury a zajímavých příspěvků vybraných dopisovatelů. Týkají se  nejen tvorby, ale též nejrůznějších doložitelných historických problematik a dění současného.
 Při studiu textů i obrazové časti vybraných autorů poznáme, že zde jde o přiblížení se k tak složité záležitosti, jakou je zápis tvůrcovy myšlenky, prvotního vjemu, projevujícího se v mnohdy záhadných a nelehce uchopitelných obrazech – námětech. Toto přiblížení se je samozřejmě úkol nelehký, a proto, s přihlédnutím k širokému spektru čtenářů tohoto zajímavého časopisu, je nutné brát v úvahu několik základních specifik. Fakt, že sensibilní vyladěnost tvůrce k úkonu „Sdělení“, k vytvoření obrazu, ale i k napsání básně či článku se velmi liší, stejně tak, jako variabilita následného přesného záznamu. Odhlédneme-li od prvotního výboje imaginace člověka tvořícího, projevu to talentu, kterým je obdařen, je samozřejmé a potřebné k budoucímu úspěchu tvorby ještě přiřadit dobrou vzdělanost v oblasti umělecké, ale i znalost jazyka, ve kterém je psáno, touhu psát, neutuchající píli a… řemeslnou zručnost, zkušenost.
A právě toto „řemeslo“, práce na stavbě kresby, obrazu, ale i množství grafických technik a ex.libris jsou na stránkách tohoto časopisu zajímavě vysvětlovány, učeny, prezentovány. Obsah tedy plní očekávaná kritéria a má vysokou míru kvality. Ukázky z tvorby dávných i současných autorů jsou vybrány s potřebnou mírou obeznámenosti se složitou problematikou lidského tvoření, se schopností zručně pracovat s touto problematikou i s neobyčejnou empatií, vhledem do myslí budoucích tvůrčích čtenářů. Dostávají se jim takto informace skvěle utříděné a srozumitelné. Do velké míry je toto vše, co lze z obrazové části i textů této publikace vytěžit, jakýmsi „řemeslem lidské tvorby“ a dá se říci, že profesionálně zvládnutým.
I když by se dalo tvrdit, že mnozí už uznávaní tvůrci, i v dějinách, tvořili bez řemeslné zkušenosti a že může vzniknout zajímavé dílo i od tvůrců dětských, teenagerů i těch „Naivních“, bez větších životních i profesních zkušeností, přesto je jasné, že k úspěchu vede dlouhá studijní cesta, a že těch největších a nejvíce slávy hodných je… a vždy bude… jako šafránu. Časopis ZHOŘ art však na této cestě napřahuje pomocnou ruku a přináší poznání, ze kterého lze čerpat a ku kterému se lze vždy, v případě potřeby, vracet. Takže i začínající tvůrce, za jeho pomoci, může být posunut k dílu, které bude významné i pro druhé. Může být, už na základě prostudovaného, obdařen potřebnou znalostí problematiky a vlastní pílí pak může dospět i k řemeslné zručnosti. Zážitek čtenářův může tudíž vést až k pocitům sebedefinice a stejnorodosti, i k dokonalejšímu procítění problematiky tvorby i světa, jehož jsme všichni jedinečnou součástí.
Snad na závěr je nutno vzdát dík za dobrý a potřebný čin pomoci… 


BO.-ženaZpět na články
© 2009-2021   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one