„Rybáři odlivu“, nový Almanach české poezie!

     Po jakési prvé literární vlaštovce, kterou se stal v roce 2010 Almanach českých básníků s názvem „Stavitelé chrámu poezie“, jehož otcem byl pan Jiří Halberštát z pražské Agentury KRIGL, byly v rychlém sledu vydány básníkem Sedlčanska, panem Vladimírem Stiborem a Milanem Hodkem, další tři Almanachy. V roce 2013... „Ptáci z podzemí“, v r.2014... „Pastýři noci“ a v roce letošním-2015... „Rybáři odlivu“.
     V těchto Almanaších jsou vždy prezentovány básně několika desítek současných českých tvůrců. Někteří tvoří i v zahraničí. Lze říci, že i když jsou mnohdy tito spisovatelé v rozdílném stupni tvůrčí zralosti, celek dává velmi zajímavý pohled na současnou literární scénu i na úroveň české vzdělané společnosti. Autoři veršů jsou z nejrůznějších oborů lidské činnosti, avšak spojuje je jediné... Všichni jsou citlivě vyladěni pro inspirovaná poetická sdělení a všichni zažili ten vrcholný „tisícivoltový“ výboj imaginace. Dokázali, více či méně zručně, převést své pocity do slov. Ano, Slovo je tím magickým šémem, oživujícím krajinu lidského Ducha. Vždyť i „Na počátku bylo SLOVO“. Informace předatelná bližnímu svému. Tohle vždy, v minulosti vrcholně uctívaní básníci, činili. Plnili duše lidí touto důležitou potravou. Dnes se zdá, že jsou plněny spíše žaludky lidské, presentací sumy „Kuchařek“ v drahocenných vazbách.
     Proto je potěšující, že i v dnešní, materiálním požitkům podléhající době, v době tak moc poezii nepřející, vzal jakýsi statný muž do svých silných rukou pluh a pokusil se zorat to vyschlé a zdánlivě neúrodné pole. Zavlaženo prací mnohých tvůrců, prací bez jakýchkoli nároků na odměnu, toto pole vydalo tři plody... tři Almanachy českých básní a lze tento fakt hodnotit jako obdivuhodný čin, jako práci z nejzáslužnějších. A to i tehdy, když jsou Almanachy, jakási „dítka“ pana V. Stibora, pouze ve skromných kabátcích.
     Jako člověk spisující, žena svými verši též zastoupena v těchto knihách, toužím vyslovit dík statečnému básníkovi, editorovi a tvůrci Almanachů, panu V. Stiborovi, muži zhusta jakousi vášnivou Múzou líbanému, ale i všem těm neméně statečným, kteří do těchto svazků české poezie svým dílem přispěli. Zároveň chci říci, že mi působí a ještě dlouho bude působit potěšení číst to, co bylo mnohými zajímavými tvůrci do Almanachů vloženo... napsáno. Lze vnímat, jak jsme všichni skvěle vyladěni k tvorbě, i co vše, v té subtilní duchovní sféře, prožíváme. Je vzrušující pozorovat, jak vnímáme sebe, duchovní entitu v hmotě ukotvenou, jak prociťujeme svět, jehož jsme dočasným hostem, ale i kosmos a záhadné nadreálné jevy a síly kolem nás... Milujeme, tvoříme... tudíž... „JSME“! Co si více přát?
     A co ještě zbývá? Popřát „Rybářům odlivu“, pevné sítě v prostoru imaginace a svižnou plavbu do domovů četných čtenářů. Tvůrcům krásných a závažných veršů tohoto Almanachu, ale i Almanachů budoucích... hodně inspirace, odvahy a sil!
                                                             

                                                                                     Alena Klímová-Brejchová (BO,- žena)
Zpět na články
 
© 2009-2021   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one