Znám Tě… Lásko zlatobílá…
 
Už netoužím být NIKÝM
 já, žena v divné role obsazená
Chci jen vzlétat nad Planetu Žití
 křídla nad lesy i nad vodami rozevřená
 
Toužím jen tak v jasu Slunce BÝT
vznášet se a zpívat… také tančit
vlahý mořský vánek z dlaní pít
Mít Krásu v očích a nožky lančí
 
Já své štětce i pera větrům daruji
a z knížek postavím si žebřík do Nebe
Na oblaka vpíšu, že neskonale miluji
že neumím žít, Lásko zlatobílá, bez Tebe

„Rybáři odlivu“, nový Almanach české poezie!

     Po jakési prvé literární vlaštovce, kterou se stal v roce 2010 Almanach českých básníků s názvem „Stavitelé chrámu poezie“, jehož otcem byl pan Jiří Halberštát z pražské Agentury KRIGL, byly v rychlém sledu vydány básníkem Sedlčanska, panem Vladimírem Stiborem a Milanem Hodkem, další tři Almanachy. V roce 2013... „Ptáci z podzemí“, v r.2014... „Pastýři noci“ a v roce letošním-2015... „Rybáři odlivu“.
     V těchto Almanaších jsou vždy prezentovány básně několika desítek současných českých tvůrců. Někteří tvoří i v zahraničí. Lze říci, že i když jsou mnohdy tito spisovatelé v rozdílném stupni tvůrčí zralosti, celek dává velmi zajímavý pohled na současnou literární scénu i na úroveň české vzdělané společnosti. Autoři veršů jsou z nejrůznějších oborů lidské činnosti, avšak spojuje je jediné... Všichni jsou citlivě vyladěni pro inspirovaná poetická sdělení a všichni zažili ten vrcholný „tisícivoltový“ výboj imaginace. Dokázali, více či méně zručně, převést své pocity do slov. Ano, Slovo je tím magickým šémem, oživujícím krajinu lidského Ducha. Vždyť i „Na počátku bylo SLOVO“. Informace předatelná bližnímu svému. Tohle vždy, v minulosti vrcholně uctívaní básníci, činili. Plnili duše lidí touto důležitou potravou. Dnes se zdá, že jsou plněny spíše žaludky lidské, presentací sumy „Kuchařek“ v drahocenných vazbách.
     Proto je potěšující, že i v dnešní, materiálním požitkům podléhající době, v době tak moc poezii nepřející, vzal jakýsi statný muž do svých silných rukou pluh a pokusil se zorat to vyschlé a zdánlivě neúrodné pole. Zavlaženo prací mnohých tvůrců, prací bez jakýchkoli nároků na odměnu, toto pole vydalo tři plody... tři Almanachy českých básní a lze tento fakt hodnotit jako obdivuhodný čin, jako práci z nejzáslužnějších. A to i tehdy, když jsou Almanachy, jakási „dítka“ pana V. Stibora, pouze ve skromných kabátcích.
     Jako člověk spisující, žena svými verši též zastoupena v těchto knihách, toužím vyslovit dík statečnému básníkovi, editorovi a tvůrci Almanachů, panu V. Stiborovi, muži zhusta jakousi vášnivou Múzou líbanému, ale i všem těm neméně statečným, kteří do těchto svazků české poezie svým dílem přispěli. Zároveň chci říci, že mi působí a ještě dlouho bude působit potěšení číst to, co bylo mnohými zajímavými tvůrci do Almanachů vloženo... napsáno. Lze vnímat, jak jsme všichni skvěle vyladěni k tvorbě, i co vše, v té subtilní duchovní sféře, prožíváme. Je vzrušující pozorovat, jak vnímáme sebe, duchovní entitu v hmotě ukotvenou, jak prociťujeme svět, jehož jsme dočasným hostem, ale i kosmos a záhadné nadreálné jevy a síly kolem nás... Milujeme, tvoříme... tudíž... „JSME“! Co si více přát?
     A co ještě zbývá? Popřát „Rybářům odlivu“, pevné sítě v prostoru imaginace a svižnou plavbu do domovů četných čtenářů. Tvůrcům krásných a závažných veršů tohoto Almanachu, ale i Almanachů budoucích... hodně inspirace, odvahy a sil!
                                                             

                                                                                     Alena Klímová-Brejchová (BO,- žena)
Zpět na články
 
© 2009-2017   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one