Je prvý den roku 2010 a já dnes jaksi "novoročně" studuji statě o Islámu, křesťanství a buddhismu. O těch skvělých učeních a ve své čiré podstatě nádherných filosofiích, ale při tom svém studiu stále znovu a stále naléhavěji cítím, jak moc by Světu a jeho těžko řešitelným problémům pomohlo zbavit se úporné a mnohdy úmorné závislosti na jednotlivých náboženstvích. Cítím, že důležité je jediné… dobrat se společně a bez nenávistné rozdělující křeče, a to ve smyslu globálním… k jednotné, čiré a základní Víře v Princip nejvyšší, k víře v jediného Architekta Universa, ve Velkého Hybatele, Alláha… no zkrátka v našeho otcovského Stvořitele-Boha, ze kterého vše vyšlo a vychází a do kterého se vše opět navrátí. Vím, jak těžká tato alchymie Ducha bude. Transmutace zničitelného v nezničitelné. Nalezení Kamene mudrců… jediného Zlatého Zrna. Zrna ušlechtilé víry a moudrosti, která vždy vedla ke svobodě Ducha. Dokážeme to vůbec někdy na té naší společné, nádherné Cestě Cest? Dokážeme opracovat své Duše, aby v nich nezůstala žádná Tuhost. Dokážeme být podobni dětem, které jsou ohebné a měkké, a tak vše lépe snášejí? Dokážeme pěstovat vytrvalou Bdělost, aby mohlo nastat v našich hlubinách konečně to pravé Zření? Jen tak, až tohle zvládneme,( jak praví Mistr Učitel, slovutný pan Lao-c´,) bude Cesta Povolaných ostření bez ořezávání a působení bez zápolení.
Píši to i s vědomím, jak silná, a asi "na míru některým šitá", je v určité chvíli dozrávání, podpora a vedení jednotlivých dobrých náboženství na cestě hledajících a k božství směřujících duší. Na cestě duchovní. Ale také vím, jak mnoho škody, nepřátelství a nesmyslných bojů rozdělenost na jednotlivá náboženství působí. Takový obludný NESMYSL to je a trvá už tolik tisíciletí. O to obludnější tato rozdělenost se mi jeví, připustím-li možnost reinkarnace. V jednom životě vraždíme své nesouvěrce pro slávu náboženství krajiny ve které jsme se zrovna narodili a v druhém Bytí vtloukáme komusi jinému klackem do hlav víru, proti které jsme v minulém životě bojovali. A to vše ve jménu společného Boha. Navíc i s vědomím, že Boha přece vnímáme všichni stejného, ať už ho jmenujeme jakkoli. Jak je jen tohle možné? Vždyť je to tak jasné a pochopitelné!
Všichni jsme přece dětmi jednoho Otce, i když v různém stupni duchovní zralosti… on nás do světských škamen pro poučení seslal a základních přikázání, potřebných k dobrému a láskyplné moudrosti plnému životu (a k jeho studiu), je tak málo. A jsou více než jasná a splnitelná. Kdy konečně lidé pochopí, že netolerance, nesnášenlivost a hlavně hloupý a život na planetě dusící náboženský boj je strašlivá prohra na duchovní cestě. Vítězstvím bude sjednocení a porozumění si. Snad i odpuštění si chyb minulých. Nelze se k nim do nekonečna vracet. Je to překážka z největších na cestě vpřed.
Jsem pevně přesvědčena, že i dnes se rodí do lidského Stvoření dobří Učitelé a Avataři. Ta velká Tvůrčí síla je sem, na nádhernou planetu Zemi, s dobrým úmyslem posílá. Stejně tak, jako kdysi seslala mladého žida Ježíše, Buddhu, Lao-c´e, Konfucia či Mohameda. Proč by se měl Bůh ve svém laskavém tvůrčím úsilí zastavit a zastavit i duchovní vývoj lidských bytostí, které však vždy k dalšímu vzestupu bytostně potřebovaly dobré pastýře. Není tomu nijak jinak ani dnes. Nuž, prosme, abychom ty dnešní moudré a vyvolené … poznali. Je to nelehké. Většinou jsou zcela nenápadní a zahalení závojem skromnosti. Ale jen tak, nalezneme-li je a budeme-li mít chuť jim s pokorou naslouchat, budeme už konečně moci, v prostoru Stvořených, vykročit vpřed a smět působit bez zápolení…


Zpět na články

 
© 2009-2021   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one