Na počátku božské magie tvoření bylo Slovo, Logos, informace, která je pramenem logiky i tvoření. Podstatná část dnešního lidstva je ochotna připustit, že magie je umění vyvolávat následky bez příčiny a uctívaným a zasvěceným Mágům přisuzuje tituly mnohdy královské. Magie, prostřednictvím moci slov, však spojuje dokonale a nezvratně i dvě mnohdy znesvářené sestry – vědu a víru. Spojuje zdánlivé protiklady. Víru, založenou na dobrovolném uvěření v principy spirituální nadreality a transcedence, které nelze nikterak vypočíst, uvidět hmotnýma očima, nahmátnout a konstruovat… a vědu, poplatnou lidskému rozumu, umožňujícímu dobrat se exaktní jistoty za použití neomylnosti matematiky, fyziky  a jiných věd. Obě sestry, věda i víra však umožňují intelektuální bytosti-člověku,  širokospektrální poznání funkce vesmíru i inteligentní Síly, která je zároveň vysoce tvůrčí a řídící.
Lidská víra v tvůrčí Sílu i v Rozum Nejvyšší nesmí vylučovat vědecké nazírání a exaktní hledání pravd a poznání. Magie vědy a víry… „Královská magie“, byla vědou Konfuciovou, Zoroasterovou, tesali ji do tabulek Henoch i Trismegistos a Mojžíš z této magie výsostných slov učinil dědictví Izraelitů. Přišlo však i mnoho nepravých Mágů slova, ale dostalo se lidstvu poznání i nejvyšší magie lásky a oběti, v učení Ježíše Krista. Avšak vidíme, že ještě i dnes hoří imaginární hranice na nichž jsou upalování ti, kteří přinášejí světlo nového poznání ve víře i vědě a není příliš vzdálená doba, kdy byly páleny vědecké knihy Tomáše Akvinského a například myšlenky Giordana Bruna i heliocentrické koncepce Koperníkovy nebyly tehdejšími učenci přijímány. 
Proč to vše? Snad proto, že nedokonalost a postupný vývoj člověka na planetě Zemi je zárukou evoluce celého vesmíru? Je tedy nutno pochopit, že i v dnešní době bude skvělá hierarchie čisté víry i pravd vědění znesvěcována útoky usurpátorské nevědomosti a to se přenese i do řádu mnohých národů – do věcí státních? Nic se však neděje náhodně a je zřejmé, že i negativní jevy a děje mohou působit na intelektuální a hlavně duchovní vzestup lidstva pozitivně. Vždyť stejně tak, jako nelze uvěřit, že by velký encyklopedický slovník vznikl výbuchem v tiskárně, nelze uvěřit, že by vesmír a vše, co v něm vzniklo, děje se a existuje, nepodléhalo „Super řádu“, řízenému a ovládanému Inteligencí Nejvyšší.
 Tato Inteligence stvořila pro nás obě sestry, vědu a víru, snad aby si pomáhaly, pokud však budou pole jejich magické působnosti neporušitelné a respektované. Nelze tedy posuzovat prostředky víry vědou a naopak. Avšak nade vším, co smíme lidským rozumem, a tudíž i vědou uchopit a prozkoumat, bude vždy rozprostřeno nekonečno Nadreality, a ač po jejím poznání toužíme – uniká nám. Přesáhne nás vždy až k závrati.
Kde rozum a věda vnímá své nepřekročitelné hranice, začíná území víry. Můžeme požádat: FIAX LUX! Už proto, že i dnes jsou mezi námi velcí vůdcové duší-avataři, kteří dokáží spojit ruce sester vědy a víry k vřelému stisku. Dokáží využít jejich „Královskou magii“ pro nejvyšší dobro a rozvoj lidstva. Věřme tedy, že dokáží vnést Světlo poznání i do největšího zázraku, jímž je fenomén zrození i smrti, zakódovaný do bytí lidských jedinců na této nádherné planetě Zemi… našem dočasném domově. Uvězněni v batyskafech těl, vyhlížíme párovými průzory očí a stále více toužíme úlevně uvěřit v nesmrtelnost, v pokračování vlastní výučby ve škamnách světa a nalézt tak konečně Zlaté Zrno moudrosti a kodex věčných, vesmírných pravd. 
Je a určitě i v budoucnu bude skvělé uvěřit, že znovu bude oslaven zázrak mateřství i přínos lidského ženství, pro zachování života na Zemi. Je oblažující doufat, že muži se z krvácejících a krvežíznivých bojovníků změní v laskavé a moudré ochránce lidských hnízd a oni i jejich mámy a ženy nebudou oplakávat syny, vysílané do nesmyslných válek.  Určitě stále znovu bude slaven Čas slunovratový, čas zrození mnohých avatarů, vůdců lidských duší, ale i čas zrození Kristova, upomínající zároveň na veškerá ženská utrpení jeho Velké matky, sv. Marie Panny, ale i na neskonalou radost ze zrození božského syna. Ano, nejvyšší magií, zkoumanou oběma sestrami, vírou i vědou, vždy zůstane zázrak početí a zrození nového života na Modrou planetu Zemi i jeho nelákavý protipól-smrt. I v tomto je příklad Velké matky-Marie, rodící v Čase slunovratovém syna Ježíše, jeho mysterium lásky a oběti, i utrpení Marie stojící pod křížem, úchvatný archetypální vzor. A to nejen pro lidské ženství…
Snad tedy konečně i u zázraku zrození a zachování života na Zemi v pokoře pokleknou obě usmířené sestry, věda i víra a svou magickou mocí ho posvětí a prozkoumají až na samu dřeň. Jejich důsledný a vzájemný respekt je konečně uvede do tolik potřebného harmonického souladu. Budeme smět vědu i víru i nadále považovat za výsostnou potřebu lidstva, vedoucí k jeho rozvoji a to je oblažující. Pokusme se dát víře za základ Rozum nejvyšší a naučit se při tom magii nejúčinnější, což je… a byla od věků, definice prosby a pokleknutí v úctě, obdivu a respektu. Pak bude pokleknutí v chrámu nejkrásnějším, v chrámu přírody, kde je celebrantem vesmírná Síla, Inteligence Nejvyšší… doslova duše i těla léčící. Zde, v jejím vonném planetárním teritoriu jsou zákony této Síly neoddělitelné od harmonie, ale i od božské autority, která sídlí i v nás jako Láska… esence esencí…

 
Alena Klímová-Brejchová
 
 
© 2009-2021   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one