Žena – tkadlec slastně snící
je básník tvrdě pracující
„textor“ ve snu bdělém spisující
a břemenem veršů mámena
jak muž má přetížená ramena
V hlínu občas klade těla znavená
a přece stále zdá se jí
že neumírá, navlékajíc rubáš zřasený
Je Tkadlena textů které z dlaní vzlétají…

 
    Právě v den lednového narození jedné obyčejné české dívenky, v nejtěžším roce druhé světové války, v roce jedenačtyřicátém, psal velký český básník, mladičký žid, Jiří Orten, báseň. Nazval ji „Modrý obraz“, patrně inspirován mateřstvím z Picassova Modrého období. Z jakési věštby tušil, že mu zbývá půlrok života, a nikterak se tím netajil. Nacistický svět byl pro něho krajinou nebezpečí a temnoty. V tomto stylu lze vnímat i  tuto jeho lednovou báseň i s jejími složitými a neuchopitelnými metaforami s tematikou smrti a zrození. Píše:… děťátko usnulo/ bdí zlo – bdí strašné zlo/ jen pád, jenž nedopad/. Ale  též v básni zaznívá:…chtěla by utéci, chtěla by osudem vykřiknout jako Pátá, ne pod ním mizet./ Orten se v té záplavě trýznivých a temných veršů také táže… kdo, kdo ji zpodobí?
Právě když psal tuto podivuhodnou báseň, prodíralo se sanitní auto vysokými lednovými závějemi a mrazivou Prahou k porodnici u Apolináře. Vezlo ve svém stísněném prostoru starou už rodičku k prvému porodu. Zcela nezúčastněně na tohle dění shlížela monumentální stavba, útočiště nově narozených Pražánků a jejich matek, vyšňořená v pochmurném, temně rudém anglikánském hávu. Orten báseň dopsal a v hodině polední, v čase zodiakálního Vodnáře, se pod střechou této stavby narodila drobounká holčička. Otec, významný Čech, patrně cítil velké zklamání. Nelíbila se mu ani trochu, velmi se lišila od představy silného a životaschopného syna-dědice, kterého toužebně očekával.Ve chvíli, kdy se neodvážil vzít toho křehoučkého červeného jedináčka do své náruče, s jistotou věděl, že jeho rod vymře po přeslici.
     Ten válečný uzlíček však měl neuvěřitelnou životaschopnost a za nemnoho let vyrostl v divokého urostlého tvora, připomínajícího spíš svižného rytířského chlapce. Tento podivný výtvor přírody však přece jen měl v programu být dívkou, která s nožkama podobnýma těm, které na obrazech vlastní bohyně Diana tancovala před svým milovaným otcem. Byla krásná, když tancovala ve vlajících závojích divoké tance, až do dne, kdy její otec zemřel. Bylo jí právě šestnáct, psala se léta padesátá dvacátého století a on byl uštván divokou totalitní lájí. Svět jí zčernal zahalen kouřem, valícím se z pražského krematoria, a neosvítily jej ani zlatě nakvétající forsytie nového jara.
    Až léto zastihlo tátou opuštěnou dívku na břehu vltavského veletoku pod barrandovskou skálou. Její vysoká postava se zdála ještě štíhlejší v matčiných vlněných plavkách temně modré barvy a mladá pleť měla ve slunci nazlátlý nádech. Byla v davu slunících se Pražanů nepřehlédnutelná se svými temnými vlasy a nebesky modrýma smutnýma očima.Tehdy ji nedokázal přehlédnout ani muž s tělem antické sochy. Vylovil ji jako zlatou rybku, jako něhyplnou znejistělou Najádku z třpytících se vltavských vod. Přivlastnil si zcela nesmlouvavě její tělo i duši na dlouhá desítiletí, i s jejím dědictvím po předcích. Tolik potřebovala mužnou oporu, záštitu, milence, ale i otce. Příliš to ze všech stran v té temna plné době foukalo.
    Možná toto rychlé spojení dvou bytostí provázel supersonický třesk. Možná silné vibrace, v nichž se oba stali jedinečným a k plození uschopněným Celkem, způsobily v kosmickém prostoru zvíření nedefinovatelných částic Pralásky, ale možná, že Vesmír jen znuděně přihlížel i tomu, co nastalo pak…
    Setkali se Alfa-samec a Najádka se snadno zranitelnou duší? Bylo jasné, že brzy vzniknou disonance v té závratné kantiléně Lásky. Přicházelo jedno dítě za druhým a tátova holka, při tom všem krásném i těžkém k neunesení, byla nucena podřídit se plně zničujícím totalitním praktikám. Nebylo dovoleno ani čerstvým matkám nepracovat. Byly by ocejchovány jako „Příživnice“ a to bylo trestné. Mateřská dovolená trvala po porodu pouhé tři měsíce, a tak ona pracovala v drsných podmínkách velké fabriky i v sobotních dnech s blůzkou promočenou mlékem. Ten, který měl být její organickou půlí, biologickým, ale i duchovním partnerem, však byl stále častěji přitahován vůní jiných žen. Zradil a ona se stočila sama v sobě do bolestiplného klubíčka a chtěla zemřít. Jen drobné ručky jejích dětí ji zadržely nad propastí. Propadala se po sedm dlouhých „studijních“ let na dno temné tůně, jen aby při vyplutí nad hladinu byla okamžitě ponořena zpět. Zmizely hvězdy, květy růží, ba i ptáci ztratili svůj hlas. Zbyla jen nekončící dřina, starosti a marasmus totalitní nesvobody. Zbyla chudoba, denní boj o vyživení hnízda se čtyřmi ptáčaty, ale i matná vzpomínka na otce i mladě divoké tance v závojích bezstarostnosti.
     Čtyři křížky už nesla na svých zádech, usilovně vyspravovala hnízda pro svá ptáčata a nakonec pochopila, že odseparování svojí druhé půle - svého partnera, který splnil svoji biologickou úlohu, bylo dokončeno. Přežila tu krutou operaci. V té osudem pečlivě naplánované chvíli se počalo naplňovat mocné zadání, které nastalo v polední hodině jejího zrození. Právě v té vzdálené hodině, pod střechou pochmurné pražské porodnice u Apolináře, stály všechny hlavní planety také v zajímavém zodiakálním znamení Vodnářském, a to vše zesílilo jeho vliv.
    Stalo se to, co se stát muselo, a následující děj připomínal bleskurychlé otevření známých a do duše po mnoho životů vrostlých zásuvek… naplněných verši. Tátova plně dospělá holčice se v jediném závratném okamžiku změnila. Vlastně její následný neustávající pláč byl prožitkem nejvyššího a jaksi nezemského štěstí. Ano, matka, milenka i mnohými povinnostmi přetížená žena, složitě rozumem uchopitelného období tvrdé Totality, se v jediném transcendentálním okamžiku, v běhutém a silném proudění nezastavitelného Času… stala Básníkem! Tak bylo psáno ve hvězdách. Takový byl záměr starce Kismeta, a ona si s celou naléhavostí uvědomila, že vlastně od samého dětství o tomto záměru kdesi v hloubi duše věděla, že o něm bez úspěchu pátrala, že jej očekávala a že se cítí tím, co se stalo, konečně dokonale a navždy naplněna po okraj… Objevila své vlastní životní zadání a Zlo se stalo obdarovávajícím iniciátorem!
    Proč si klást otázky, jaké vulkanické tlaky způsobí výtrysk magmatu Tvorby a jak formují osobnost člověka-ženy? Možná se v tomto případě sešly všechny dostupné negativní životní jevy a vytvořily ten příslušný a potřebný tlak v magmatickém krbu, ve vulkánu ženské duše. Není třeba dumat o nevhodném manželství, trýzních, nesvobodě, nemožnosti sebevyjádření, o heroických zápasech o přežití vlastní i o přežití vlastního hnízda. Potřebné dění připomínalo v určitém období mystiky zmiňovanou „Temnou noc duše“, kdy ten, který jí prochází, dostává záhadné síly a bývá uschopněn k závažné činnosti, směřující mnohdy ke službě bližnímu svému. Jedno však vždy modrooká dívka – žena věděla s nevývratnou jistotou. Katalyzátorem i jemným spouštěčem její veršované tvorby, toho po léta nekončícího proudu, tryskajícího z věčného Pegasova pramene, byla její Láska, ale i její okouzlení a obdiv, který měla k dočasnému domovu na kamenném globu nevýslovné krásy. Ve verších  tisíckrát vyslovila svůj vděk za dar, kterým je lidské pobývání a setkávání na Modré planetě Zemi, ale i dík za všechny ty nelehce rozumem uchopitelné děje, které umožňují sebezaostření a Růst!


Smaragd jménem „Země“

Zdá se mi, že žiji uprostřed třpytného Smaragdu
že tuhnu v poločase vlastního Rozpadu
Bože... jaká Krása...
Tisícem zářících plošek a valérů
 se i mnou obydlený Smaragd třpytí... zachvívá
 a já jako nejjemnějším štětcem...
lapená Bílou magií tvorby
se zrakem dotýkám podivuhodné Předlohy
 Pomalu a nejistá nanáším na Plátno Duše
 nesmytelný Obraz jednoho ze svých neopakovatelných Bytí
 Každým dnem jasněji akcentuji na vibrujícím podkladu
 svoji zemitou Podstatu
 zvláštní hudebnost snové ševelící Poesie
dynamický ruch Plození v temné linii Bolesti
 i ztichlé okouzlení monumentálního zklidnění...
 Třpytný Obraz... nazíraný z nitra Smaragdu
 se však neustále mění... rozmývá... zasychá
Třu pigmenty modří a zelení vysvlečena do naha
 z kostýmů Skepse Nihilismu a Dekadence
 a prsty dotýkané mi voní olejem a pryskyřicí
 jak nástroje dávných Balzamovačů...
 Vše je v neustálém pohybu a Smaragdové vlnění mne dojímá
 Barvy se překrývají... bohatnou... houstnou ve spektru Duhy
 a technika Jasu a Stínů spěje k Dokonalosti
Světla si s valéry hrají... podivná Záře Obrazem prosvítá
 Kvalita Díla se prohlubuje v imaginaci Vizí
 Bolestná Láska z něj voní jak Prostory starých chrámů
Vnímám Krásu...
 Jsem okouzlena svou usilovnou Zaujatostí
Snahou neustávat v heroismu tvoření
a inspirována svým Přesvědčením i Prozřením
 už vím, že má věčná Snaha o Nalezení
 znamená můj RÚST...


BO.
 
© 2009-2021   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one