Stále nemohu zapomenout na Vaši návštěvu v mém meditačním útočišti. Už je to dávno, co jsme spolu usedli nad šálek vonného čaje a Vy jste mi předával úchvatná ponaučení, která jsem později směla vepsat do jedné ze svých knih. Pohleďte, mistře, právě zde, na Zemi, probíhá rok s datem 2017, třetí tisíciletí je na svém počátku a mnoho z nás, dnešních lidí se zamýšlí nad stavem současného světa. Nad jeho nesmysleným vražděním, a to se všemi možnými technickými vymoženostmi, zkonstruovanými ve zbrojařském průmyslu tohoto světa. Věřte mi, není to zrovna příjemné zamýšlení. Navzdory všem těmto i jiným vymoženostem, existenčnímu pohodlí a požitkům, výdobytkům to moderní rozvinuté společnosti, mnoho slabých a nevinných lidí trpí, žije v bídě a strachu a neví si se svým životem rady. A tak snad i proto se mnozí z nás navrací ke studiu učení, Vás, starých mistrů a toho Vašeho nepochopitelně skvělého a jaksi i v dnešní době skvěle použitelného poučení. Ano, uběhlo neuvěřitelných dvacet pět století a my stále častěji při tomto studiu cítíme, jak moc by světu a jeho těžko řešitelným problémům pomohlo zbavit se úporné a mnohdy úmorné závislosti na jednotlivých náboženských doktrínách.Vstoupit na cestu, kterou vy nazýváte TAO! Je  zároveň vstupem do nadreality Bytí.
      Všichni moudří, vidoucí a fungující intuicí obdaření lidé cítí, že je důležité jediné…. dobrat se společně, bez nenávistné křeče a fundamentalistických závěrů… k jednotné, čiré a základní víře v princip Nejvyšší, k víře v jediného Architekt Universa, ve Velkého Hybatele, Alláha…. no zkrátka v našeho společného otcovského Stvořitele-Boha. Té nelehko rozumem uchopitelné kosmické Síly, ze které vše vyšlo, vychází a vycházet bude a do které se vše opět navrátí.
       Vnímám, jak říkáte, že si lze snadno představit, že těžká a složitá bude tato globální alchymie Ducha. Z pohledu dávných alchymistů jde o transmutaci zničitelného v nezničitelné. O nalezení Kamene mudrců… jediného Zlatého Zrna Pravdy nejvyšší. Jde o neustávající snahu o nalezení pokladu ušlechtilé víry a moudrosti, která vždy vedla ke svobodě Ducha. Jde o nalezení Lásky, k sobě i  k bližnímu, která je vlastně jakousi naší bytostnou osnovu i útkem. Vždyť byla-li Stvořitelem do nás vložena, nelze si JEHO představit nemilujícího!
      Dokážeme to vůbec někdy na té naší společné, nádherné Cestě Cest? Dokážeme opracovat své Duše, aby v nich nezůstala žádná Tuhost, jak Vy sám říkáte?  Dokážeme být podobni dětem, které jsou ohebné a měkké, a tak vše lépe snášejí. Naučíme se pěstovat vytrvalou Bdělost, aby mohlo nastat v našich hlubinách konečně to pravé Zření. Je zřejmé, že až tohle zvládneme, bude Cesta Povolaných ostření bez ořezávání a působení bez zápolení. Vaše jsou tato vzácná a nadčasová slova a díky za ně!
      Toto vše píši s vědomím, jak silná… a asi i na míru duší mnohým šitá,však je v určitých chvílích lidského dozrávání podpora a vedení jednotlivých náboženství na cestě hledání, pro zrající a ještě nejisté jedince. Ale všichni už známe, jaké škody vytvořily a ještě tvoří nesmyslná náboženská nepřátelství a fundamentalistické boje o společného Boha. Zastaralé a vyprázdněné doktríny, které rozdělenost a variabilitu náboženských učení (nelze říci víry), umožňují. Říkáte,  maličký mistře, že lze vidět jednotu v samotném srdci mnohosti?  Jenže i Vy víte, jak v průběhu dějin vytvořili někteří nemoudří muži náboženskou rozdělenost a jimi vydané doktriny, byly docela nevlídné i k lidskému ženství… Je evidentní, že je načase povolit sevření „náboženských oděvů“, který mnohdy už příliš tísní, ale také se sklonit před inspirujícím a život na planetě zachovávajícím ženstvím. Musím dodat, že mám na mysli výhradně to pravé, tudíž opět cudné, pokory a pracovitosti plné, duchovně i spirituálně vyzrálé… čisté ženství. Ženství pracující a stojící našim milovaným mužům po boku.
       Také vnímáte, můj ctihodný mistře, rozdělení spirituality na jednotlivá náboženství, které trvá už tolik tisíciletí, jako obludný nesmysl?  Možná, stejně jako já cítíte, oč obludněji tato rozdělenost působí, připustíme-li na chvíli, že se zde, na tomto nádherném, ale složitém světě nemusíme nacházet pouze jednou. Přece víme, že v minulosti mnoho lidských společenství a kultur o tomto nepochybovalo. Vlastně je úsměvná představa, že se může v jednom z našich Bytí stát, že vraždíme své nesouvěce pro slávu „svých“ náboženských doktrín a pro oblíbenost „svého proroka“ v krajině, kde jsme se zrovna narodili a v druhé inkarnaci vtloukáme jinému bližnímu klackem do hlavy víru, proti které jsme v minulém životě úporně a zuřivě bojovali. To vše ve jménu společného Boha, Síly, která vše řídí k našemu vyškolení a duchovnímu zmoudření. Absurdnosti krveprolévání v průběhu tisíciletí neznají mezí, a to ani dnes. A při tom, v našem třetím tisíciletí, pokud se navzájem nevyhubíme, ke globálnímu pochopení čistoty a jedinečnosti jednostejné lidské Víry, a tím i ke smíření, odpuštění a jakémusi odejmutí se lidstva MUSÍ zákonitě dojít. Není jiné cesty… prostě není a já doufám, že miliardy lidí toto chápou a jsou připraveni přijmout!  
      Ach, ctihodný maličký Mistře z daleké Číny!  Věřím, že budeme opět číst Váš Tao Te ťing a snad poznáme, že naše Cesta cest světským Bytím, je nelehká úloha, zadaná však Kosmickými mistry, kteří dokonale zaostřeni, znají úmysly svého Stvořitele s lidským pokolením. Netolerance, nesnášenlivost a hlavně život na planetě dusící náboženský boj je strašlivá prohra na cestě lidského Ducha. Vítězstvím musí být porozumění, tolerance, odpuštění si minulých chyb a též usilovné studium dobrých doktrín, učení jiných filozofií, učení starých mistrů, ale i filozofií bývalých nepřátel.
      Jistě všichni cítíme, že i dnes se rodí do lidského Stvoření dobří Učitelé-Avataři. Velká tvůrčí Síla je sem, na tu naši nádhernou mámu Zemi, s dobrým úmyslem vždy posílala, posílá a posílat bude. Narodí se s neuvěřitelnou přesností tam, kde budou svou moudrostí v příslušném čase pomáhat. Stejně tak tato tvůrčí kosmická Síla seslala na tento svět mladého Žida Ježíše, Budhu, ale i Vás, Starého mistra, ctihodného pana Lao-c´, který jste mému srdci blízký a milý. Poslala sem i pány Konfucia … Mohameda a další. Proč by se měla ve svém laskavém úsilí zastavit a zbrzdit tak duchovní vývoj lidských bytostí. Vždy byli potřební dobří pastýři. Nebude tomu jinak ani v našem podivuhodném třetím tisíciletí.
      Nuže, nezbývá než požádat, abychom ty dnešní… vyvolené a moudré Avatary… nám seslané Učitele na stezkách duchovních, poznali. Vy víte, maličký čínský mistře… že to bude nelehké. Většinou jsou tyto bytosti zcela nenápadné a zahalené závojem skromnosti. A dnes mi říkáte, že nalezneme-li je… a budeme-li mít chuť jim s pokorou naslouchat, stane se, že  konečně vykročíme v Prostoru Stvořených vpřed a  budeme smět „působit bez zápolení“… Pochopíme „Skrytý Život“...  ten, který, jak říkáte, n e č i n í, nemá účelů ani úmyslů a právě proto žije!
      Vidím Vás! Vidím jak nasedáte na vodního buvola a ztrácíte se mi v mlze…  Dovolte mi ještě naposledy vyslovit vřelé díky za Vaši návštěvu a poučení!

 
 Rozhovor s Mistrem Lao-ce vedla Alena Klímová-Brejchová
 
© 2009-2021   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one