Bublinko duhová ...

... kouzelný Poutníčku… Dítě
Bublinko božskými ústy vyfouklá
z Temnoty Vesmírné líhně
Duši ti na tácek stříbrný poskládám
a to co jsem ve snění slyšela
v miskách svých dlaní ti podávám…
Bublinko duhová…Věčné Dítě…
jak nektar včela mne pij
a čti mně…


Prosba Slunovratová…

Vítám Tě Slunce, dárce života!
V prosincovém poledni mi rozepjaté paže pozlatíš
a já pak v půlnoční chvíli Zrození
uslyším zvony lásky a míru…
Ó, Bože, který jsi Světlem
i v hodině Slunovratu k lidem navráceným!
Dovol mi i v čase nadcházejícím a neznámém
milovat, utěšovat a rozdávat naději i radost
tam, kde vládne smutek a beznaděj…
Dovol ať zůstanu v prostoru Bytí tak dlouho,
dokud budou trvat bytosti cítící
a mého soucitu a pomoci potřebné,
neboť vím, že pouze dáváním
smím Tvé Světlo přijímat…

Knihy připravené k tisku

Knihy připravené k tisku
1. Sonety pro Krále
2. Psice aneb "Ochočení Bozi"
3. Láska je když to bolí
4. My Obyčejní
5. Rozmlouvání s „Hlasem"
6. Odtajněná sdělení
7. Občasníky


1. Sonety pro Krále, kniha obsahující padesát zajímavých sonetů, doplněných myšlenkovými celky a úvahami nad děním tohoto světat

2. Psice aneb "Ochočení Bozi", je celek věnovaný básnířčině Psici, velké a silné feně německého ohaře. Mnoho autobiografických prvků Bytí ženy je spojeno životem Psice. Možná je život pozemské ženy v mnohém podobný žití věrné a oddané Psice. Možná se od  němé psí tváře s jantarovými zraky mohou lidé ničím nepodmíněné Lásce skvěle vyučit. Stejně jako Brit Tedd Hughes má svého „Vrána", (Jeskynní ptáci), tak i básnířka BO. má svou polidštěnou Psici…

3. Láska je když to bolí. Krásně a verše posbírané v nádherných létech poplatných lidskému milování..

4. My Obyčejní je kniha, kde jsou popsány i autorčiny Sny-Nesny, vjem na hranici alfa, kde dostává informace o budoucnosti,a také částečně  i celý ten podivný „Pocit Světa", který ji mnohdy  přesahuje. Celek je samozřejmě doplněn a jako ve všech uvedených knížkách proložen,  zhruba padesáti básněmi....Děj se pohybuje v rovině Nadreality, která však díky osobnímu zážitku se pro BO. stává rovinou reálnou.

5. Rozmlouvání s „Hlasem" je soubor tématicky shodných básní doplněný povídáním o básnířčině vnitřním „Hlasu",na jehož sférické Šepoty, je niterně vyladěna

6. Odtajená sdělení. Záznam krátkých myšlenkových celků, ve kterých je definován dějící se Svět

7. Občasníky. Zatím nepublikovatelnou součástí básnířčina díla je i deset „Občasníků", které vznikaly od jejích šestnácti let. Má však dojem, že bude ještě nadlouho jen ryze soukromou deníkovou záležitostí na které bude ještě mnoho pracovat...

 
© 2009-2016   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one