Bublinko duhová ...

... kouzelný Poutníčku… Dítě
Bublinko božskými ústy vyfouklá
z Temnoty Vesmírné líhně
Duši ti na tácek stříbrný poskládám
a to co jsem ve snění slyšela
v miskách svých dlaní ti podávám…
Bublinko duhová…Věčné Dítě…
jak nektar včela mne pij
a čti mně…


Prosba Slunovratová…

Vítám Tě Slunce, dárce života!
V prosincovém poledni mi rozepjaté paže pozlatíš
a já pak v půlnoční chvíli Zrození
uslyším zvony lásky a míru…
Ó, Bože, který jsi Světlem
i v hodině Slunovratu k lidem navráceným!
Dovol mi i v čase nadcházejícím a neznámém
milovat, utěšovat a rozdávat naději i radost
tam, kde vládne smutek a beznaděj…
Dovol ať zůstanu v prostoru Bytí tak dlouho,
dokud budou trvat bytosti cítící
a mého soucitu a pomoci potřebné,
neboť vím, že pouze dáváním
smím Tvé Světlo přijímat…
     Právě, když zaměstnanec forenzní laboratoře kladl jeho dobrovolně darovanou schránu do mělké jámy na území výzkumu vývoje a života larvích enkláv, kochal se pod obzorem s dvěma Slunci hnízdišti Růžových pávů…
Dumal také o jemné esenci informace „Jak nahoře, tak dole“ a přitom světelnými  prsty zkoumal ostrost rohu i záchvěvy a jemnost víček přátelského Jednorožce. Avšak dříve než skončila emanace bledé Panny z těla průsvitně namodralé břízy, kterou bedlivě pozoroval, dříve než si uvědomil, že nefritové slzy, stékající po schodištích Modrých Pyramid, jsou otisky zářících chodidel Bytostí nadlidských, byl do jeho tisíciletí neporušeného Vědomí vložen příkaz k Návratu! A to za účelem zpracování vrostlé hrůzy z odporností… umřením podmíněných desintegrací tělesných tkání, mízních šťáv i žluknoucího tuku člověčího zbytku… v důležitém aktu Rozpadu. To vše po vyprchání poslední energetické částice Čchi – kterou  však stále vlastnil bez úbytku.
      Ó, věděl… věděl, že na tuto hrůzu dojde! Odložil tedy do hnízd chmýrnaté děti Zlatých Jeřábů a sestoupil k tělu…
     Ach… přilétaly v hejnech… aby téměř okamžitě započaly své výživné a plodící dílo. Nenáviděl – nenáviděl bzukot kobaltových Masařek, těch drobných bombardérů v blyštivé zbroji… Nesnášel jejich rychlost, neústupnou dotěrnost, nesnášel naprogramované kladení hromádek bělostných vajec, vypouštěných z muších kloak do tkání mrtvolně páchnoucích…
     Jen známý „Hlas“  však byl stále s ním, když uslyšel… „Neboj se a hledej mne všude. Poznej, že i v Rozpadu jsem JÁ i Krása…Objevíš-li  ji nalezneš i mne. Vyplav ze své záře rezidua odporu a hrůzy… ať pokročíš -  vždyť vše je jak býti má!“
     Postával znejistěn poblíž pažraví hmyzí enklávy a zkoumavě sledoval hrůzné hodování líhně bílých červů. Zhnusen sledoval hemžení, množení, mlaskavé vzdechy vývoje a plození. Domníval se, že cítí i nesnesitelný puch…
     Tohle  tedy Velký Uklízeč chtěl? Ten vratný -  vytěžený, bledý skelet je ON i Krása?
     Bože – tak náhle se stal Vědoucím Nálezcem! Laskavé Světlo odplavilo hnus, hrůzu a dávivý odpor v aktu DOZRÁNÍ. Byl uspokojen bezvýhradnou krásou Účelnosti, byl uchopen Silou Poznání, že vše takto býti má, že nenalezitelné je přijatelnější východisko. Byl Vidoucí a miloval, tak Byl – avšak uzdraven stále obsedantně toužil. Toužil navrátit se – znovu přijmout Rozpadu a hmotě poplatné, darované tělo a  v obnovené Kráse – osídlen  věčně mladou Láskou, na planetě Zemi dýchat… Žít!

Psáno v kališích temnoty matičky Země
Zpět na články

 
© 2009-2016   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one